ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η αντιμετώπιση των χειρουργικών παθήσεων από τον χειρουργό απαιτεί όχι μόνο τεχνική δεξιότητα και εκτεταμένη εκπαίδευση στις βασικές επιστήμες διάγνωσης και θεραπείας, αλλά και ειλικρινή συμπάθεια και αγάπη για τον ασθενή. Ο χειρουργός είναι ο ιατρός με την κλασσική έννοια του όρου, ο εφαρμοσμένος επιστήμονας, ο μηχανικός, ο καλλιτέχνης, και ουσιαστικός λειτουργός για τους συνανθρώπους του. Η μοντέρνα χειρουργική ακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας οδηγεί σε μια καθημερινή πρακτική που απαιτεί χειρισμό όλο και πιο πολύπλοκων εργαλείων και γνώσεις νέων τεχνικών, υποδεικνύοντας στους νέους χειρουργούς την ανάγκη για συνεχιζόμενη εκπαίδευση εφ' όρου ζωής..

Δρ.Σάββας Κ.Χειρίδης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ----Powered by----

     Submit Express

(Search Engine Marketing)